00771726-5B31-45E3-B73F-7BD914D1EF2A
F76BA286-8DE6-4B8F-85B4-889C39204389

Współpracują z nami:

Szkoła Podstawowa nr 35,
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2,
Szkoła Podstawowa nr 41,
Technikum Kreatywne,
Liceum Ogólnokształcące nr 7

Dzięki formularzowi zgłoszenia zgłosisz swoją szkołę do programu wolontariatu. Podczas warsztatu zdiagnozujemy wyzwania młodzieży w danej klasie i zaoferujemy pomoc w formie nowatorskich warsztatów lub indywidualnego coachingu metodą Johna Maxwella.