Skąd się bierze nienawiść?

Nienawiść to jedna z trudniejszych emocji, często towarzyszy jej ogromny ból, poczucie krzywdy, niesprawiedliwość, a potem pojawia się wrogość, chęć zemsty czy odwetu.

Czym jest nienawiść?

Jest naturalną emocją, którą każdy z nas czuje na jakimś etapie swojego życia. Jest ona reakcją na krzywdzące sytuacje, które nas doświadczyły w życiu. Warto się jej dokładnie przyjrzeć, właśnie w chwili, kiedy ona występuje. Nienawiść tak naprawdę ostrzega o niezaspokojonej potrzebie, warto wsłuchać się w to czego potrzebuje ciało. Nienawiść także chroni przed doświadczaniem czegoś złego.

W momencie, kiedy czujemy nienawiść warto zadać sobie pytanie: skąd we mnie takie poczucie krzywdy?

W momencie, kiedy zaczynamy uogólniać i przenosić naszą nienawiść, to zaczynają pojawiać się inne emocje, które budują nienawiść: strach, obawa, lęk. Warto zwrócić uwagę na to, że lęk w naszej kulturze uważany jest za coś wstydliwego. Niektórzy potrafią odreagować swój lęk w zdrowy sposób, a niektórzy wybierają właśnie nienawiść przeróżnej postaci.

Lęk może także prowadzić do agresji, kiedy nie zostanie odpowiednio przepracowany. Wtedy właśnie pojawia się największe niebezpieczeństwo. Agresja często jest emocją i siłą napędową dla innych, stąd bardzo łatwo przenosi się na inne skupiska, w których rozprzestrzenia się niczym ogień.

Nienawiść najczęściej jest przenoszona na grupy wyróżniające się i dzieje się to w sposób instynktowny i ksenofobiczny. Homo sapiens żyjące wiele lat temu w małych społecznościach unikało kontaktu z innymi grupami, bo było to niebezpieczne, w rezultacie doprowadziło to do wytworzenia skojarzenia, że obcy to choroba, bo tego najbardziej obawiały się dawne społeczności.

Od tego czy nasza nienawiść pochodzi z zasłyszanych stereotypów albo z osobistych doświadczeń wynika wiele decyzji o naszym zachowaniu, które podejmujemy. To także ma wpływ na to czy decyzje nasze są świadome, czy ulegamy presji otoczenia?

Nienawiść to chęć odreagowania na innych własnych frustracji, bo skoro nie można odreagować na właściwej osobie, dużo łatwiej jest zrobić to, przenosząc ją na inny obiekt.

Kiedy nienawiść jest korzystna?

Jeśli nienawiść służy poznaniu siebie i jest lekcją o sobie samym, to może ona przynieść wiele korzyści, jednak, kiedy pielęgnowana nienawiść buduje inne emocje, które nabierają formę obsesji, to jest to już niebezpieczne. Pielęgnowanie nienawiści powoduje, że staje się ona dominująca i pcha człowieka do zemsty, która ogarnia wszystkie aspekty jego życia, tym samym negatywnie wpływając na stan psychofizyczny człowieka. Z kolei taka obsesyjna nienawiść to odtwarzanie krzywdy w niekończący się sposób, to pielęgnowanie swoich ran. Każda nienawiść wymaga swoistego zamknięcia, przepracowania, by można było jej odpuścić i by nie była swoistym ciężarem dnia codziennego.

Jak zadbać o emocje?

Emocje trzeba oswoić, nazwać je, docenić, podkreślić, że są moje. A skoro są moje, to ja mam na nie wpływ i to ja decyduję, co z nimi zrobię. Z całą uczciwością do samego siebie. Własne emocje mogą albo Cię zbliżyć, albo odsunąć od drugiego człowieka. Izoluje nas złość, strach i agresja, uczucie wyniosłości, euforii, krzywda. W tych emocjach to inni jawią się jako wrogowie.

No Comments

Leave a Reply