Polityka prywatności

Twoje dane osobowe oraz ich ochronę są traktowane bardzo odpowiedzialnie. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy danych osobowych, które przetwarzane są w związku z działalnością w zakresie sprzedaży e- commerce. Dokument jest oparty na przepisach prawnych z zakresu danych osobowych, m.in. na przepisach RODO (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) czy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Treść Polityki prywatności może ulec zmianie w dowolnym momencie. Będę informować Cię o zmianach podając obowiązującą wersję dokumentu oraz archiwalne wersje dokumentu.

W każdej sprawie związanej z ochroną Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem latuszekjoanna@gmail.com

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzonym przez nas sklepem w ramach strony https://joannalatuszek.pl lub https://skolczuj-sie-szkola-rozwoju.elms.pl jest B-COACH Joanna Latuszek,z siedzibą w Szczecinie, ul. Przesmyk 12, 71-499 NIP: 8512641574 REGON: 388873990

JAKIE DANE SĄ PRZETWARZANE?

Twoje dane osobowe np. jeżeli się z nami kontaktujesz, ale także jeżeli jesteś naszym klientem oraz dokonujesz zakupów naszych produktów. Dane osobowe, które od Ciebie otrzymujemy, przetwarzamy w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

CEL

JAKIE DANE

PODSTAWA PRAWNA

Kontakt z Tobą

− Adres e-mail (imię i nazwisko), dane zawarte w treści wiadomości;

− Numer telefonu,

− Inne dane przekazane przez Ciebie w treści korespondencji

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala nam na przetwarzanie danych na podstawie zgody w celu odpowiedzi na Twoją wiadomość oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki stanowi zapewnienie sprawnej i efektywnej komunikacji między administratorem strony i użytkownikiem

Złożenie i realizacja zamówienia na produkty/usługi

− Imię i nazwisko; − Adres; − Adres e-mail; − Adres zamieszkania, − Numer telefonu, dodatkowo: − NIP, − Dane o prowadzonej działalności gospodarczej. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest: art. 6 ust. 1 lit b RODO, który pozwala przetwarzać dane w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy i w celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia

Wystawienie faktury i spełnienie obowiązków prawnopodatkowych

− Dane dotyczące działalności gospodarczej; Imię i nazwisko;

− Adres;

− NIP.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z prawa

Rozpatrzenie reklamacji oraz rozpatrzenie odstąpienia od umowy

z rozpatrzenie odstąpienia od umowy

− Adres e-mail;

− Imię i nazwisko;

− Dane zawarte w treści reklamacji;

− Numer rachunku bankowego;

− Adres zamieszkania;

− Numer telefonu

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do. wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, po drugie, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z prawa

Cel marketingowy (newsletter)

− Adres e-mail, numer telefonu,

− Imię i nazwisko.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit a RODO czyli Twoja zgoda na otrzymywanie od nas informacji handlowych, treści o charakterze marketingowym oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku jest nim cel marketingowy własnych usług i produktów)

Cel archiwalny i dowodowy, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów

− Wszystkie dane wymienione w tabeli dotyczącej przetwarzania danych przez nas.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść faktów związanych z korzystaniem ze strony, wykonaniem umowy, przetwarzaniem danych na uzasadnionej podstawie prawnej).

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

− Wszystkie wyżej wymienione dane.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami osób korzystających ze strony lub osób trzecich, czy klientów)

Zarządzanie stroną, korzystane z narzędzi usprawniających stronę i analizujących dane związane z korzystaniem ze strony

– IP,

– Zachowanie na stronie.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem administratora jest działanie zmierzające do optymalizacji strony, w tym treści prezentowanych na stronie do potrzeb użytkowników, doskonalenie oferty administratora).

Wykorzystanie cookies na stronie

– IP,

– Zachowanie użytkownika na stronie

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe za Twoja zgodą. Zgody udzielasz podczas pierwszego wizyty na stronie.

Zarządzanie profilami Administratora w social mediach

– Dane jakie związane są z korzystaniem z danej platformy społecznościowej

Podstawą przetwarzania jest uprawnienie administratora realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony interes administratora do zarządzania profilem na danej platformie oraz Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO) jaką wyrażasz np. poprzez dołączenie do grupy stworzonej przez administratora na danej platformie

Wypełnianie obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych (np. obowiązek tworzenia rejestrów i ewidencji)

– Zakres danych określony jest przez przepisy prawa i różny w zależności od treści danego obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli odbywa się ono na podstawie przepisów prawa, które nakazują przetwarzanie danych osobowych.

Umieszczanie komentarzy i opinii na stronie

– Imię,

– Adres e-mail.

Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli Twoja zgoda, którą wyrażasz dodać komentarz na naszej stronie.

Informuję, że przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

1. Prawo dostępu do informacji

2. Prawo dostępu do danych osobowych

3. Prawo do sprostowania danych osobowych

4. Prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym

5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

6. Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych

7. Prawo do przenoszenia danych

8. Prawo do wniesienia skargi

9. Prawo do wycofania zgody

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzystam w związku z prowadzeniem strony https://joannalatuszek.pl oraz https://skolczuj-sie-szkola-rozwoju.elms.pl oraz na profilach w mediach społecznościowych.

Podmioty przetwarzające dane

Fakturownia sp. z o.o. NIP 5213704420

Payu S.A. NIP 7792308495

Stripe LLC

Mailer Lite LLC

Google Analytics, Google Tag Manager, You Tube

Web to Learn

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania. Jeżeli chciałbyś/chciałabyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila bezpośrednio na adres administratora. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne.

Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji, ale podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie zawarcia umowy lub korzystania z naszych usług.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Twoje dane nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać w stosunku do Ciebie inne podobnie doniosłe skutki. Narzędzia zaimplementowane w ramach strony mogą profilować zachowania użytkowników w celu usprawnienia strony i dopasowania wyświetlanych treści do preferencji użytkownika, przy czym analizowane w tym przypadku są dane przede wszystkim o charakterze anonimowym (lokalizacja, wiek, zainteresowania). Korzystam z plików cookies oraz narzędzi analitycznych jak każda strona internetowa. Twoje dane są przechowywane wyłącznie przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone. Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy wynika z tego, że zgłoszenie może być przez Ciebie zgłoszone tuż przed upływem terminu przedawnienia.

Twoje dane przechowywane są przez okres 3 lub 6 lat w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; wybór 3 lub 6 lat zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami czy nie/do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania /do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności/do czasu wycofania zgody lub utraty przydatności.

Newsletter

Twoje dane podane w formularzu zapisu na newsletter (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) są przetwarzane w celu wysyłki newslettera i na podstawie Twojej zgody. Pamiętaj by potwierdzić subskrypcje naszego newslettera po otrzymaniu pierwszej wiadomości. Korzystamy z dostawy newslettera, który zapewnia ochronę Twoich danych. Będziesz otrzymywać nasz newsletter do czasu zakończenia subskrypcji przez Ciebie lub zakończenia wysyłania newslettera przez nas. W przypadku braku aktywności subskrybenta przez 1 rok możemy zaprzestać wysyłania newslettera, a w takim przypadku usuniemy Cię z listy naszych subskrybentów. Po skorzystaniu przez Ciebie z tego prawa i wypisaniu się z newslettera Twoje dane dotyczące subskrypcji newslettera będą przechowywane przez okres niezbędny dla obrony przed potencjalnymi roszczeniami. Jest to nasz uzasadniony jako administratora danych, interes. Dane osobowe przekazane podczas zapisania się do newslettera możemy przekazywać następującym podmiotom: serwisowi świadczącemu usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej, dostawcy usługi newsletter oraz osobom trzecim wspierającym nas w zakresie wysyłki newslettera, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy. Tak jak w każdym przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane, posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pamiętaj jednak o tym, że w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych ten fakt pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które zostało dokonane na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy tylko uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy prawa. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany

Składanie zamówienia

Składając zamówienie za pośrednictwem naszego sklepu online, musisz podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do dostawy zamówienia, dane o prowadzonej działalności gospodarczej, jeśli umowa zawierana jest w ramach przedsiębiorstwa. Jeżeli podałeś wcześniej takie dane w ramach konta użytkownika, to dane te zostaną automatycznie podstawione do formularza zamówienia po zalogowaniu, przy czym zawsze masz możliwość ich modyfikacji. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w zamówieniu jest wykonanie umowy, którą zawierasz na podstawie regulaminu. Dane podane w formularzu zamówienia zostaną zapisane w bazie i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Każde zamówienie odnotowywane jest jako odrębna pozycja w bazie. Oprócz danych osobowych odnotowywane są również szczegóły zamówienia takie jak data złożenia zamówienia, przedmiot i wartość zamówienia, wybrany sposób dostawy i płatności.

Konto użytkownika

Zakładając konto użytkownika, musisz podać swoje podstawowe dane, takie jak adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, adres rozliczeniowy, dane o prowadzonej działalności gospodarczej jeśli umowa zawierana jest przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej działalności oraz hasło. Swoje dane przypisane do konta w każdej chwili możesz zmodyfikować z wykorzystaniem opcji dostępnych po zalogowaniu się do konta. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w koncie użytkownika jest wykonanie umowy o prowadzenie konta, którą zawierasz z nami na podstawie regulaminu. Twoje dane osobowe zawarte w koncie użytkownika są przetwarzane przez czas funkcjonowania konta, czyli przez czas trwania umowy o prowadzenie konta, o której mowa powyżej. W każdej chwili możesz podjąć decyzję o usunięciu konta, co skutkować będzie również usunięciem twoich danych osobowych z bazy. Pamiętaj jednak, że usunięcie konta nie skutkuje usunięciem danych dotyczących złożonych zamówień.

Formularz kontaktowy

Umożliwiamy Ci kontakt z nami w ramach formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie lub poprzez wiadomość e-mail. Dane jakie przekazujesz w ramach formularza kontaktowego, tj. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, inne informacje podane w formularzu będą przetwarzane przez nas w celu kontaktu z Tobą drogą elektroniczną. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. W Twojej wiadomości możesz zawrzeć także inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym wypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu. Po zakończeniu kontaktu z Tobą, treść korespondencji możemy archiwizować. Czas archiwizacji nie będzie trwał dłużej niż termin przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

Komentarze i opinie na stronie

Umożliwiamy użytkownikom pozostawienia komentarzy i opinii na stronie. Dodanie komentarza jest w pełni dobrowolne. W celu zostawienia komentarza wypełni formularz wskazując swoje imię i adres e-mail. Zamieszczając komentarz na stronie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych z tym związanych. • Dostawcą systemu obsługującego komentarze na naszej stronie jest webtolearn. Dostawcą systemu obsługującego opinie na naszej stronie jest Webtolearn. Prosimy byś przestrzegał zasad wzajemnego szacunku i pamiętał, że ponosisz odpowiedzialność za zamieszczone w ramach komentarza i opinii treści. Zastrzegamy sobie prawo moderowania komentarzy, w szczególności usuwanie tych o charakterze obraźliwym, wulgarnym, reklamowym czy naruszające prawa innych podmiotów.

Cookies i narzędzia wdrożone na stronie

Ta strona internetowa, podobnie jak wiele innych, używa plików cookies. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz, przeglądając strony internetowe. Mogą być one odczytywane przeze nas („cookies własne”, które wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania tej strony, ulepszenia naszej oferty), a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy („cookies zewnętrzne”). W ramach naszej strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pamiętaj, że masz prawo do zmiany ustawień cookies (w tym do ich blokowania) z poziomu swojej przeglądarki albo do ich usunięcia. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez podmioty z których usług korzystamy. Nasza strona wykorzystuje następujące technologie śledzące: • wtyczki społecznościowe przekierowujące do naszych profili społecznościowych o których więcej wspomnieliśmy powyżej, • narzędzia analityczne i marketingowe, takie jak: Google Analytics, Facebook Piksel, TikTok Piksel.

Treści z zewnętrznych serwisów

Na stronie możemy zamieszczać treści z zewnętrznych serwisów, np. nagrania audiowizualne czy dźwiękowe, a serwisy mogą odnotowywać informację o odtworzeniu treści przez Ciebie.

Logi serwera

Korzystanie z naszej strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują na przykład: adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych. Zawartość logów serwera nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Postanowienia końcowe

Treści umieszczone na naszych stronach oraz w obsługiwanych serwisach społecznościowych są przejawem naszej własnej twórczości intelektualnej. W związku z tym stanowią one przedmiot naszych praw autorskich. Nie wyrażamy zgody na kopiowanie treści w całości lub w części bez naszej wyraźnej, uprzedniej zgody.