Coaching Menadżerski – Osiągnij Wybitne Liderstwo z Profesjonalnym Coachem

Jesteś menadżerem pragnącym doskonalić swoje umiejętności, efektywnie zarządzać zespołem, oraz osiągać wybitne wyniki?

Tutaj znajdziesz dedykowane wsparcie, abyś mógł rozwijać swoje kompetencje przywódcze i osiągać sukcesy zarówno osobiste, jak i zawodowe.

skontaktuj się czytaj więcej

O coachingu menadżerskim

Specjalnie opracowany przeze mnie program Coachingu menedżerskego, oparty o nauki Johna Maxwella, to proces, w którym otrzymujesz wsparcie ode mnie, jako doświadczonego coacha w celu rozwijania umiejętności przywódczych, zarządzania zespołem oraz osiągania strategicznych celów biznesowych.

Dlaczego Coaching Menadżerski?

 • Spersonalizowane Podejście:
  Jako Twój coach, dostosowuję proces coachingowy do Twoich indywidualnych potrzeb menedżerskich. Wspólnie diagnozujemy sytuację, identyfikujemy cele i tworzymy plan rozwoju, aby skoncentrować się na kluczowych obszarach wymagających uwagi.
 • Doświadczenie i Ekspertyza
  Posiadam bogate doświadczenie w dziedzinie coachingowej oraz w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Przez 3,5 roku zarządzałam międzynarodowym wydziałem jednej z wiodących uczelni w regionie zachodniopomorskim jako prodziekan, od lat współpracuję w zespołach i z zespołami. Moje metody opierają się na sprawdzonych technikach coachingowych, dostosowanych do bieżących wyzwań biznesowych.
 • Wsparcie na Każdym Etapie:
  W trakcie procesu coachingowego oferuję regularne sesje, monitorowanie postępów i dostarczanie skonkretyzowanego feedbacku. Zapewniam ciągłe wsparcie w realizacji celów
  menedżerskich.
 • Skoncentrowane na Wynikach:
  Mój coaching menedżerski skupia się na konkretnych rezultatach. Razem ustalamy cele
  SMART, a następnie pracujemy nad ich skuteczną realizacją.
 • Rozwój Całej Organizacji:
  Poprzez coaching menedżerski nie tylko wspierasz swój rozwój, ale także przyczyniasz się do wzrostu efektywności zespołu i organizacji jako całości.
czytaj więcej skontaktuj się
kup pakiet teraz
kup pakiet teraz

Jak Przebiega Coaching Menadżerski?

 Etap 1: Diagnoza Sytuacji

 • W tym etapie skupiamy się na zrozumieniu aktualnej sytuacji menedżera i jego zespołu. Przeprowadzamy dokładną analizę celów, wyzwań, mocnych stron i obszarów do rozwoju.
  Wspólnie ustalamy priorytety oraz identyfikujemy kluczowe obszary, które wymagają uwagi.

Etap 2: Określenie Celów i Planu Rozwoju

 • Po dokładnej diagnozie przechodzimy do wyznaczania klarownych celów rozwojowych.
  Wspólnie z menedżerem ustalamy, gdzie chciałby się rozwijać i jakie umiejętności chce wzmocnić. Na tym etapie tworzymy spersonalizowany plan rozwoju, który obejmuje konkretne
  kroki, cele krótko- i długoterminowe oraz metryki sukcesu. Plan jest elastyczny i dostosowuje się do zmieniających się potrzeb.

Etap 3: Realizacja Planu Rozwoju

 • W trakcie tego etapu przystępujemy do wdrażania zaplanowanych działań. Wspieram menedżera w realizacji celów, dostarczając narzędzi, wskazówek i technik. Regularne sesje coachingowe umożliwiają śledzenie postępów, identyfikowanie ewentualnych wyzwań oraz dostosowywanie planu rozwoju w razie potrzeby. Proces ten wymaga aktywnego zaangażowania zarówno coacha, jak i menedżera.

Etap 4: Ocena Postępów i Długoterminowy Rozwój

 • W końcowej fazie procesu dokonujemy oceny postępów menedżera. Analizujemy osiągnięte cele, zmiany w zachowaniach i efektywność w zarządzaniu zespołem. Oceniamy, czy cel został
  osiągnięty, a także wspólnie planujemy dalszy rozwój. Dodatkowo, pomagam menedżerowi w opracowaniu strategii utrzymania nowych umiejętności oraz planu długoterminowego rozwoju.
czytaj więcej skontaktuj się
B-COACH Joanna Latuszek
ul. Przesmyk 12
71-499 Szczecin
NIP: 8512641574